Audio and Video

Nino Rota Trio movement 3
Felix Mendelssohn Trio "Finale"
Alec Wilder Trio movement 1
Alec Wilder Trio movement 2
Alec Wilder Trio movement 3
Alec Wilder Trio movement 4
Alec Wilder Trio movement 5
Bernstein clarinet sonata
Stephania Tallini "Choro Pra Mim"
Stephania Tallini "A Veva"

© 2023 created with Wix.com

  • Spotify White Icon
  • Apple Music White Icon
  • Amazon White Icon
  • Facebook White Icon
  • Instagram White Icon
  • Twitter Clean
  • YouTube White Icon